Vacature toevoegen
stamgroepleider (m/v) voor middenbouwgroep in Utrecht


Jenaplanschool De Brug
Laan van Nieuw Guinea 20
3531 JJ Utrecht

Vanaf 12 oktober 2017
Stamgroepleiders (m/v)
voor de middenbouw (gr. 3/4/5) op donderdag en vrijdag (0,4 fte)

Jenaplanschool De Brug staat voor:

Aandacht voor elkaars kwaliteiten, elkaar helpen en samenwerken

Afwisseling van gesprek, spel, werk en viering; de vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren.

Wereldoriëntatie in een cyclus van projecten, waarin kinderen leerervaringen opdoen, onderzoek verrichten en de hen omringende wereld verkennen.

Zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren werken.

Het team van De Brug kenmerkt zich door enthousiasme, humor en hard werken.
De ouders zijn een actief en positief kritisch betrokken onderdeel van onze gemeenschap.
Wij werken met een continurooster.

Wij vragen:

Enthousiasme, humor en hart voor kinderen

Jenaplancertificaat of bereidheid deze te behalen

Een positieve houding ten aanzien van de identiteit van De Brug

Flexibiliteit en een goed organisatievermogen

De Brug is een Christelijke Jenaplanschool en een Vreedzame School met enthousiaste kinderen, een gezellig team en meelevende ouders.
Een leuke school om te werken!

Reageren?
Mail/bel zo spoedig mogelijk: schoolleiding@jenaplandebrug.nl
Voor meer informatie: 030-2930619 vraag naar Marijke Gastelaars (06-29422449) of Jannetje Bisschop (06-46424222).
 
St. Franciscus Nunspeet zoekt directeur met HART voor ons Jenaplanonderwijs!
Jenaplanschool St. Franciscus is een katholieke basisschool in Nunspeet, waar 180 kinderen onderwijs krijgen volgens het Jenaplanprincipe verdeeld over 8 stamgroepen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en doortastende directeur die staat voor het Jenaplanconcept en samen met ons de uitdaging aan durft te gaan om het onderwijs volgens de Jenaplanessenties vorm te geven.

Kenmerken van de functie:
- Wtf. 0.8
- Inschaling DB

Een directeur:
- Voldoet aan de competenties uit de beroepsstandaard van het schoolleidersregister en het competentie-profiel voor directeuren van de SKO (Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe - www.skofv.nl).
- Is in het bezit van een diploma ‘vakbekwaam’ of ‘leidinggeven II’ van een erkende schoolleidersopleiding.
- Wil zich blijvend professionaliseren en voldoet aan de eisen van het schoolleidersregister.
- Weet op eigentijdse wijze de katholieke identiteit van de school uit te dragen.
- Is strategisch; gericht op onderwijs van nu en voor de toekomst.
- Is ondernemend; weet de school te positioneren in de lokale context.
- Geeft leiding aan een lerende organisatie en stelt ambitieuze doelen.
- Werkt binnen de scholengroep samen met collega-directeuren waar leren van en met elkaar een gedeelde waarde is.

Onze unique selling points:

Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs

Vieringen

Onderzoekend leren

Leerarrangementen passend binnen de 21st Century Skills & Jenaplanessenties

Engels vanaf de kleuters (VVTO)

Stellen van eigen leerdoelen door kinderen

Keuzecursussen om de creatieve, sportieve en culinaire talenten van kinderen te ontdekken, benutten en verbreden

Peutergroep ‘De Boomhut’ binnen de school

Wij zijn:

Enthousiast en bevlogen

In het bezit van een gezonde dosis humor

Onderzoekend

Vakkundig

Intrinsiek betrokken bij team, ouders en kind

Verantwoordelijk

Empathisch

Inspirerend en innoverend

Dus wij zoeken:

Een directeur met een open houding, die zichtbaar en toegankelijk is voor het team, ouders én de kinderen.

Een netwerker, die partnerschappen aangaat met de omgeving van de school en de ouders.

Een bouwer, die de strategische koers van de school vanuit het Jenaplanconcept en de Jenaplanessenties mede vorm kan geven en borgen.

Een verbinder in een gedeeltelijk nieuw team, waarbij waarde wordt gehecht aan informele momenten.

Een natuurlijk leider die in rust kan loslaten zonder het overzicht te verliezen (helikopterview).

Een persoon die kijkt naar de algehele ontwikkeling van een kind en dus kan omgaan met het spanningsveld opbrengstgericht werken en creatieve vorming.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw A.E.J.M. Verbeek, College van Bestuur, tel. 0320-225040. Motivatiebrieven met CV kunt u per e-mail sturen naar SKO Flevoland en Veluwe, t.a.v. Sophia Kroon, adviseur HRM, (ank.swart@skofv.nl). De sluitingsdatum is 14 september 2017. Sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 20 september. Een bezoek aan de school en het team maakt deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

www.franciscus-nunspeet.nl