Vacature toevoegen
Fulltime leerkracht bovenbouw Jenaplanbasisschool Jeanne dArcschool Tilburg
Ben jij de leerkracht die ons Jenplanonderwijs mee wil ontwikkelen?
We hebben een vacature in de bovenbouw met uitzicht op een vast contract.
Voor informatie over de school zie de website www.jeannedarcschool.nl
Je kunt specifieke informatie over de vacature inwinnen bij Jopie de Bruin (directeur) 06-23509693
 
Stamgroepleider met de taak intern begeleider op de Swoaistee (0,6 - 0.8 fte)
Vacature

Datum publicatie:
24 januari 2018
Sluitingsdatum:
5 februari 2018
Vacaturenummer:
18.008


Met ingang van 1 maart 2018 (of zo spoedig mogelijk daarna) vragen wij een deskundige en betrokken:

Stamgroepleider met de taak Intern begeleider
op de Swoaistee (0,6 - 0,8 fte)

Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Groningen. Wij werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 18 basisscholen, 3 scholen voor speciaal onderwijs en 8 scholen voor voortgezet onderwijs. Wij zijn sterk in leren!
Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16000 leerlingen. Een dynamische organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en grote zichtbaarheid.

De Swoaistee
De Swoaistee is een sprankelende, levendige Jenaplanschool met ca. 600 kinderen verdeeld over 23 stamgroepen. De school is gelegen in de wijk Lewenborg in het oostelijk deel van Groningen. Lewenborg is een aandachtswijk binnen de gemeente Groningen en kent een mooie gemengde schoolpopulatie.
Onze school is een leefgemeenschap van kinderen, stamgroepleiders, ondersteunend personeel en ouders. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van de kinderen en is daarom veel breder dan leren lezen, schrijven, spellen en rekenen. Wereldoriëntatie (met daaronder cultuuronderwijs) vormt het hart van ons onderwijs.
De Swoaistee streeft ernaar een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich geaccepteerd en veilig voelt ongeacht zijn uiterlijk, taal, culturele achtergrond etc. De verschillen tussen kinderen vormen juist het uitgangspunt van ons onderwijs. Dat wil zeggen dat wij niet alleen rekening houden met het feit dat kinderen van elkaar verschillen, maar dat we uitgaan van deze verschillen. Ons onderwijs maakt gebruik van deze verscheidenheid. Wij doen ons best om kinderen ervan te overtuigen dat iedereen anders en uniek is en daarmee dus ook andere kwaliteiten heeft. Op deze manier hebben we oog voor elkaar.
Ons uitgangspunt is dat alle kinderen een optimaal onderwijsaanbod krijgen binnen de eigen stamgroep, dat aansluit bij het ontwikkelingsperspectief, de individuele talenten, mogelijkheden en belemmeringen. Op het moment dat een kind ervaart dat er aangesloten wordt bij zijn behoeftes, zal het zich gezien voelen. Een kind dat zich gezien voelt, is in ontwikkeling en leert. Bij ons op school wordt o.a. door middel van de aanpak van de Vreedzame School veel aandacht besteed aan waarden en normen, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken en spelen.
Burgerschapsvorming neemt bij ons op school een belangrijke plaats in. De Swoaistee maakt deel uit van de Vreedzame Vensterwijk Lewenborg. We willen onze kinderen toerusten op hun toekomst als wereldburger die in vrijheid en democratie een rechtvaardig en zinvol leven kunnen leiden. Voor ons als school betekent dit dat we serieus werk maken van de uitspraak ‘Democratie moet je leren’. Dit betekent het bevorderen van groepsoverleg en groepsvergaderingen, het hebben van een leerlingenraad en een wijkkinderraad, het oefenen van leerlingmediatie enz.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ervaren intern begeleider die al eerder gewerkt heeft binnen het Jenaplanonderwijs.
Je neemt initiatieven, kunt goed samenwerken en bent analytisch ingesteld. Je bent communicatief zeer vaardig en je hebt een lerende houding. Je kunt op verschillende niveaus schakelen, afstemmen en je kunt vlot inspelen op onverwachte situaties.
Je wilt kinderen en collega’s helpen in hun ontwikkeling en hierbij zet je je humor en relativeringsvermogen in. Je wilt het verschil maken voor de kinderen binnen de hele school.
Je werkt samen met de stamgroepleiders om tot een zo optimaal mogelijke aanpak voor de kinderen te komen. Je denkt mee in de ontwikkeling van de Swoaistee als Vreedzame Jenaplanschool in een dynamische (venster)wijk.

Functie-inhoud
Je geeft de dagelijkse werkzaamheden van een intern begeleider vorm,
dit betekent onder andere dat je:
-
Passend Onderwijs vorm geeft en daarbinnen weloverwogen keuzes maakt;
-
hulp en onderzoek organiseert;
-
collega’s ondersteunt, coacht en adviseert;
-
groepsbezoeken aflegt en de stamgroepleider voorziet van ontwikkelingsgerichte feedback;
-
gesprekken voert met ouders en inspeelt op hun vragen;
-
nauw samenwerkt met (externe) partners;
-
ontwikkelingen binnen het onderwijs volgt, deze beoordeelt en implementeert als ze passend zijn voor de school;
-
actief functioneert binnen het MT;
-
trendanalyses maakt op school- en groepsniveau en deze bespreekt met het team, de bouw en individuele stamgroepleiders;

Functie-eisen
Wij zoeken een collega die:
-
HBO+/academisch geschoold is als intern begeleider;
-
beschikt over ruime ervaring als intern begeleider;
-
ervaring heeft binnen het Jenaplanonderwijs;
-
beschikt over ervaring met coaching en begeleiding van stamgroepleiders alsook ervaren is in het verrichten van groepsbezoeken;
-
beschikt over zeer goede communicatieve eigenschappen;
-
beschikt over een flexibele, professionele werkinstelling, gericht op samenwerking;
-
beschikt over een positief kritische instelling, gericht op samen beter worden;
-
affiniteit heeft met de Vreedzame school;
-
kennis heeft van de sociale kaart.

Wat bieden wij?

-
een school met een veilig en plezierig pedagogisch klimaat;
-
een team dat werkt vanuit de Jenaplanprincipes en daarin vernieuwend wil zijn;
-
een professioneel, bevlogen en positief team waarin leren van en met elkaar centraal staat;
-
een school waar je jezelf mag zijn en waarbij werken aan je ontwikkelpunten gezien wordt als onderdeel van de lerende organisatie.
-
nauwe samenwerking met een collega intern begeleider (benoemd voor 0,8);

Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de CAO PO (maximaal € 3.826, - bruto per maand bij een volledige aanstelling).

Ben jij de collega die we zoeken?
Overtuig ons dan dat jij degene bent die we zoeken! Je kunt je sollicitatie en cv richten aan:
solliciteren@o2g2.nl. Vermeld in de onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer 18.008.

Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.swoaistee.nl.
Meer informatie over de functie is in te winnen bij Kor Posthumus, directeur, tel. 050-3210477/
06-13908206.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.