Algemeen nieuws NJPV

Laatste update: 15-5-2017
   
   
Foto’s website
Foto’s op deze website zijn gemaakt door Felix Meijer, Carolyne Nagtzaam, Larissa Rand, Jaap Meijer.

Graag breng ik onderstaand verzoek onder jullie aandacht.
Als NJPV zijn we geruime tijd betrokken bij het lectoraat vernieuwingsonderwijs. Afgelopen woensdag kregen de leden van het algemeen bestuur/regioleiders inzicht in de verwachte opbrengsten van de diverse onderzoeksprojecten, waar het lectoraat en dus de NJPV mee bezig is. Van elk onderzoek wordt voor de jenaplanscholen een praktijkkatern samengesteld.
Wanneer je je wilt oriënteren op de leerlijnen, bekijk dan de volgende link:
http://prezi.com/0iqtoxrxinw0/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Een van de onderzoekslijnen betreft het „groepsgewijs problemen oplossen”. Twee jenaplanscholen: JPS Heerde en JenaXL (VO Jenaplan) nemen aan dit onderzoek deel. En daarover gaat het verzoek.

Met vriendelijke groeten,
Jaap Meijer


Hieronder het verzoek:
Beste jenaplandirecteur,
Is het mogelijk dat we in de periode van september 2016 - juni 2018 in uw groepen 7 en 8 informatie verzamelen in het kader van ons project Samen werken aan Bèta Burgerschap?

Wat houdt deelname in?
1. Op drie momenten (februari 2017, juni 2017 en juni 2018)  nemen we bij kinderen twee vragenlijsten af over attituden ten aanzien van bèta en techniek en bèta burgerschap;
2. Op vijf momenten (februari 2017, juni 2017, september, 2017, februari 2018 en juni 2018) nemen we een kennistoets af over (techniek)concepten.

Wat levert deelname aan ons onderzoek voor uw school op?
Aan het eind van het project zullen onderzoekers van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs uw leerkrachten kosteloos trainen om de didactiek van groepsgewijs probleem oplossen toe te passen in de eigen stamgroep. Bij groepsgewijs probleem oplossen verwerven kinderen gezamenlijk kennis en passen ze die toe om samen maatschappelijke technologische vraagstukken op te lossen. De hoofdtaak van de kinderen is om tot een gezamenlijke probleemanalyse te komen, het probleem vanuit verschillende perspectieven te verkennen en mogelijke oplossingen uit te werken en een beslissing te nemen. Groepsgewijs problemen oplossen bevordert het probleemoplossend vermogen, de argumentatie vaardigheden en het groepsdenken van de kinderen. Daarnaast coachen wij uw stamgroepleiders in het begeleiden van kinderen tijdens het behandelen van maatschappelijk technologische vraagstukken in de stamgroep. Ook worden de resultaten van het onderzoek voor u beschikbaar gemaakt.

Interesse?
Laat het me dan zo snel mogelijk weten, voor meer informatie over ons onderzoek zie https://betaburgerschap.com/
Met vriendelijke groet,
Mede namens Laurence Guérin en Alieke van Dijk

Patrick Sins (p.h.m.sins@saxion.nl)

Beste jenaplanners,
 
Na de productie van de animatiefilm „Wat is Jenaplan” kunnen we nu de eerste van een serie jenaplanconceptfilms aan jullie presenteren.
Er worden nl. films gemaakt, die gebaseerd zijn op het boek Jenaplan, school waar je leert samenleven”.
De eerste film behandelt de drie-jarige stamgroep.
Via bijgaande link is de film + een teaser te bekijken. De films zijn ook te bekijken op onze eigen youtubekanaal: Jenaplan
Veel kijkgenot.
http://www.njpv.nl/nl/groepering.html

De film is ook met engelse ondertiteling te bekijken:
http://www.njpv.nl/nl/english.html

Peter Petersen Prijs 2016
Op de tweede dag van de NJPV conferentie (3-4 november) vond traditiegetrouw de uitreiking plaats van de Peter Petersen Prijs.
Scholen konden vooraf inzendingen indienen, die moesten voldoen aan de onderstaande criteria:
  • a.    Het project moet berusten op draagvlak van team en andere schoolbetrokkenen.
  • b.    Het project moet bruikbare suggesties omvatten voor andere jenaplanscholen
  • c.    De inhoud moet een concretisering van het concept/onderdelen van het concept zijn
  • d.    Bij voorkeur vormt het project een voorbeeld waarbij kinderen, stamgroepleiders en ouders zijn betrokken.

Bij het conferentieprogramma-onderdeel verzorgden de drie genomineerde scholen een zgn. pecha kucha. Zo maakten de conferentiedeelnemers kennis met de presentaties van:
Casemierschool Dalfsen
De Sterrenwachter uit Loosdrecht
Zilvermeeuw Wieringerwerf
De laatste school won uiteindelijk het beeldje. Zij kreeg de prijs voor de uitwerking van projectthema’s via workshop/ eigenaarschap en het schooltuincomplex.
Hierbij de presentaties:
Cazemier school Dalfsen 6 VO-Quickworks.mp4
De Zilvermeeuw 4-11.pptm
Verhalend ontwerp op kamp - peter petersenprijs.pptx


Onlangs is de animatiefilm Wat is Jenaplan verzonden.
Wil je de film op een eigen site plaatsen, dan kun je gebruik maken van bijgaande link.
https://youtu.be/ahj9TBCiI9c
 
Daarnaast is de film geplaatst op www.jenaplan.nl. Menu jenaplanconcept  http://www.jenaplan.nl/nl/introductie.html


Actueel