Buitenland algemeen

Jenaplan in de wereld

Het gericht werken aan de uitbouw van internationale pedagogische relaties is voor de NJPV van groot belang. Voor deze stellingname worden de volgende argumenten aangedragen:

Het zit bij Jenaplanners in hun pedagogische genen
De ontwikkeling van de Jenaplanbeweging in het algemeen en van die in Nederland in het bijzonder is nauw verbonden met het leren samenleven als mensheid. Dat was bij Petersen al het geval, die droomde van een pedagogische beweging over grenzen heen die een bijdrage zou kunnen leveren aan de vrede in Europa. Dat was nog sterker het geval bij Suus Freudenthal, die in de jaren ’50 van de 20e eeuw druk was met een ‘internationaal plan’ -  waarin kinderen en klassen in volstrekt  verschillende landen en verschillende leefomstandigheden (bijvoorbeeld kleuters uit Amsterdam en eskimokinderen in het Noorden van Canada) beelden van elkaar toetsten - en die later niet voor niets het ‘inclusief denken’ van Feitse Boerwinkel benutte als bouwsteen voor het Jenaplanconcept. En dit is ook weer terug te vinden in de basisprincipes (2, 3, 5, 6 t/m 10). De wereld van de ‘wereldoriëntatie’ omvat zeker ook het perspectief van de hele wereld, ook al is het buitenland letterlijk soms om de hoek te vinden.
In onze huidige tijd van globalisering (waarover je ook kritisch kunt zijn – zie hoofdstuk 2 van Jenaplan 21) en snelle communicatiemogelijkheden is dit onderwijsdoel nog minstens zo belangrijk als destijds. Zie over dit alles ook de artikelenserie ‘Internationaal leren’ in Mensen-kinderen (janunari, maart en mei 1994).Meer lezen over Jenaplan in het buitenland:
De meest complete site in Duitsland over het jenaplanconcept: www.jenaplan-heute.de. Ook alle duitse jenaplanscholen zijn op deze site terug te vinden.
Elkaar steunen en inspireren
Als verwante pedagogen overal ter wereld, kun je van elkaar kan leren en elkaar steunen en inspireren. Dat beschreef Petersen bijvoorbeeld al in zijn boek Die Neueuropäische Erziehungsbewegung (1926). Petersen was zeer actief in de New Education Fellowship en heeft daar veel aan gehad. Zijn vrouw en medewerkster, Else Petersen, schreef in 1965, in een themanummer over het Jenaplan van The New Era, het blad van de New Eudacion Fellowshop (later World Education Fellowship genoemd).

Meer lezen hierover, kunt u in de pdf jenaplan in de wereld.
(zie onderaan de pagina)

 


jenaplan in de wereld.pdf
buitenlandse scholen jenaplankenmerken.pdf
internationaal leren.pdf