Evaluatie en rapportage

In een Jenaplanbasisschool:

  • worden kinderen gestimuleerd tot (voor hen) zo hoog mogelijke prestaties en is er een hoge kwaliteitsstandaard; daarmee wordt gedifferentieerd omgegaan;
  • wordt bij evaluatie en rapportage aandacht gegeven aan de volle breedte van de persoonlijkheid van het kind;
  • vindt evaluatie zoveel mogelijk plaats in een functionele/toepassingssituatie;
  • wordt in plaats van gestandaardiseerde toetsen vooral gebruik gemaakt van observatie, vormen van zelfreflectie door kinderen, kindbesprekingen in het team en portfolio;
  • krijgen kind en ouders periodiek een samenvattend verslag over de afgelopen periode, dat voor het kind en voor de ouders verschillend van vorm en inhoud is; tevens vindt met kind en ouders een gesprek plaats over het verslag.


Meer lezen over evaluatie rapportage:

verantwoording toezicht.pdf
zelfevaluatie functie vormgeving.pdf
toetsen zin en onzin.pdf
reflectie.pdf
opbrengsten.pdf
opbrengst dat ben ik.pdfCijfers en rapporten worden niet gegeven. Daarmee is het probleem echter alleen maar verschoven: wanneer heeft een kind de beoordeling van zijn prestaties nodig? We hebben dit probleem zo behandeld en behandelen het ook verder zo, dat we proberen te ontdekken wanneer een kind uit zichzelf naar beoordeling verlangt omdat het een zekerheid in eigen groei en vooruitgang nodig heeft, een maatstaf voor zichzelf en zijn handelen, die het echter zichzelf niet kan verschaffen of niet in zichzelf ervaart. - Peter Petersen
kwaliteitszorg evaluatie.pdf
anders lezen en evalueren.pdf
kinder zelf konfrontatie methode.pdf
brief netwerk sovo aan tweede kamer i.z. cito eindtoets.pdf