Geschiedenis

Hoe het begon...
Het verhaal van de Nederlandse Jenaplanbeweging begint in de jaren 50 bij Mevr. Suus Freudenthal-Lutter. Zij was toen secretaris van de Werkgemeenschap voor de Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs (W.V.O.), de Nederlandse afdeling van de internationale New Education Fellowship (N.E.F.; later World Education Fellowship). Vanuit die functie was zij goed op de hoogte van de internationale onderwijs-
vernieuwingen van die tijd. Als internationaal secretaris van het W.V.O. vertegenwoordigde zij Nederland op de International Council Membermeetings van de N.E.F. Deze taak, die ze tot 1968 vervulde, bracht haar rechtstreeks in contact met de andere N.E.F.-vertegenwoordigers, zodat ze vrij direct betrokken was bij de internationale vernieuwingsbeweging rond opvoeding en onderwijs.

Der Kleine Jenaplan
Als W.V.O.-secretaris verzorgde zij ook de redactie van en de recensies in het W.V.O.-blad Vernieuwing van opvoeding en onderwijs. Zo kreeg zij in 1952 min of meer toevallig een exemplaar van Petersens Der Kleine Jenaplan in handen. Achteraf schrijft ze over dit moment: En blik op blz, 50 met het Ritmisch Weekplan van de universiteitsschool is voldoende; de school die ik tien jaar lang voor de eigen kinderen tevergeefs heb gezocht is er wel, maar in Nederland moet ze van de grond af worden gemaakt. In 1952 wijdde ze een recensie aan het boek in het W.V.0.-tijdschrift....


De Ontwikkeling van Jenaplan
in Nederland van 1955 tot 1985
Meer lezen over de geschiedenis en de ontwikkeling van de Jenaplanbeweging in Nederland, kunt u onderaan deze pagina in het PDF-document: 
> de geschiedenis Jenaplanbeweging.

geschiedenis jenaplanbeweging 1955-1985.pdf
 
Video: Das schulleben an der universitatsschule Jena
(Klik > rechtermuisknop > afspelen)