Leerplan

Planning van activiteiten
In een goede klas is er een essentieel gebrek aan voorspelbaarheid over datgene dat gaat gebeuren, niet omdat er geen controle is, maar juist omdat die controle er is die er moet zijn, juist omdat de groepsleid(st)er zijn/haar beslissingen baseert op het waarnemen van de kinderen zoals ze nu in actuele situaties zijn, hun actuele problemen en interesses en de dingen die ’onderweg’ onverwacht gebeuren en die niemand kan voorzien. Daarbij moeten we trouwens ook bedenken dat belangstelling niet alleen uitgangspunt, maar ook resultaat van activiteiten in de school kan zijn. De planning van activiteiten door de groepleid(st)er kan als, dat nodig is, altijd bijgesteld worden... Iedereen weet dat de beste momenten in ons onderwijs altijd een gevolg waren van de een of andere onverwachte gebeurtenis, waardoor de aandacht gericht werd op nieuwe dingen of aspecten, die een vroegere interesse die uitgedoofd was weer tot leven wekte. Plotseling is het er. De vogel vliegt het raam binnen en dat is net het mirakel dat je nodig had...

Dit wijkt nogal sterk af van het stereotype beeld van de school waar zo’n beetje alles mag, omdat hierbij groepsleid(st)ers betrokken zijn die pedagogisch en didactisch munt weten te slaan uit de onverwachte gebeurtenissen die ’onderweg’ plaatsvinden, maar ook uit hun eigen verantwoord opgezette werkwijze om de aandacht op iets nieuws te richten.
Meer lezen over het leerplan:

leerplan.pdfSterk plaatselijk accent

De kwaliteitscriteria hebben ook gevolgen voor de manier waarop Jenaplanscholen hun schoolwerkplan inrichten en hoe ze ermee omgaan. Als je criteria als ervaringsgerichtheid, ontwikkelings-
gerichtheid, wereldoriënterend, leef- en werkgemeenschap, kritisch en zin-zoekend serieus neemt, dan kun je niet anders dan een sterk lokaal bepaald schoolwerkplan hebben, gericht op wat déze kinderen nodig hebben! In het algemeen kunnen we stellen dat Jenaplanscholen zich niet door uitgevers van methodes, laat staan door het CITO kunnen laten voorschrijven welke inhouden aan de orde komen...