Organisatiestructuur

  Algemeen bestuur NJPV

  (een lid van elke regiokring)
                        ▼
Dagelijks bestuur
 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 •                         ▼
  Stafbureau
 • directeur + medewerkers
 • hoofdredacteur Mensenkinderen  • Het Dagelijks bestuur stuurt de directeur aan.
  • Het Algemeen bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de  leden op de ledenvergadering.
  • Het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur kunnen zich door adviseurs laten bijstaan.
  Doel van deze herstructurering is:
  • verantwoordelijkheden nadrukkelijker bij bestuur van de NJPV te leggen
  • slagvaardiger beleid kunnen voeren
  • organisatie professioneler laten functioneren.
  N.B. Alle regiokringen leveren een bestuurslid. Dit kan de regioleider zijn, maar dit hoeft niet persé. Via de algemeen bestuursleden en de notulen van de algemene bestuursvergaderingen worden alle leden geďnformeerd. Andersom informeren algemeen bestuurs-leden het algemeen bestuur over zaken die spelen in de regio’s.

  Andere organisaties
  Organisaties voor onderwijs-
  ondersteuning / Hogescholen met een jenaplanopleiding (volledig of orientering): opereren onder verantwoordelijkheid van de NJPV:

  - Het Kan  
  - Doen
  - Stenden de Eekhorst
  - Jenaplanspecialist  
  - J.A.S.    
  - De Kempel
  - HAN Arnhem   
  - HAN Groenewoud
  - Saxion  
  - KPZ Zwolle    


  171123 Leden AB en DB NJPV.pdf