Over leren gesproken

Leven is leren...
Het levensverhaal van mensen is in de grond een geschiedenis van innerlijke veranderingen, geestelijke en sociale heroriëntaties, breuken en knikken. Het is een scheppende ontvouwing van de persoonlijke en sociale identiteit. Het is de geschiedenis van het eigen leren. Leven is leren. Onderwijzen is alleen verantwoord en vruchtbaar als je je richt op subjecten (personen) die bij voorbaat erkend worden als actief meewerkend, met een eigen leergeschiedenis, eigen behoeften, verwachtingen, zelfbeelden en competenties.

Naar Friedemannn Maurer, Lebenssinn und Lernen (Bad Heilbrunn, 1992)

Nieuwe inzichten
De laatste twintig jaar werden nieuwe inzichten over leren ontwikkeld die van belang zijn voor Jenaplanscholen. Deze ontwikkeling gaat nog steeds door. We geven deze inzichten  beknopt weer, met de consequenties voor Jenaplanbasisscholen. Vervolgens wordt een ’doorkijkje’ gegeven als illustratie. Ten slotte worden verdiepende opmerkingen gemaakt. 


 Over leren gesproken
In de pdf over leren gesproken wordt de visie op leren binnen het jenaplanconcept uitgediept (zie onderaan de pagina).

over leren gesproken.pdf
leren in de netwerkmaatschappij.pdf
denken kun je leren.pdf
onderzoeken door en met kinderen.pdf
authenthiek leren en authentieke evluatie.pdf
aandachtig leren, aandacht leren.pdf