Projecten

Jaarlijks stelt het NJPV bestuur een aantal projecten vast, die jaarlijks de volle aandacht krijgen en waarvoor in de begroting gelden worden vrijgemaakt.
Het betreft langdurige projecten als: Daarnaast zijn er kortlopende projecten b.v.:


 
Verschillende projecten

In dit menu zullen verschillende projecten uitgelicht worden. Meer lezen over projecten van het NJPV kunt u in pdf documenten onderaan deze
pagina.