Opleidings-en scholingsmogelijkheden Jenaplan

Versie: 17-6-2016


NIEUW


Wat zou het mooi zijn als beginnende stamgroepleiders en schoolleiders
een introductie krijgen in het Jenaplan:
de pedagogische houding, het stamgroepwerk en de theorie.


In de bespreking van het beleidsplan hebben de regioleiders in het Algemeen Bestuur zich uitgesproken voor een introductiecursus voor beginnende stamgroepleiders en een introductiecursus voor beginnende jenaplanschoolleider. Op basis van dit besluit heeft de NJPV samen met de opleidingsbureaus (HetKAN, Jenaplanspecialist en het JAS) de opzet van de introductiecursus ontwikkeld. Het resultaat tref je aan in de bijlage.
Regioleiders zijn gevraagd om de namen van beginnende stamgroepleiders, die voor de scholing in aanmerking komen, te noteren. Ook als je geďnteresseerd bent in de introductiecursus voor jenaplanschoolleider kun je dit aangeven. Jullie regioleider is gevraagd om de inventarisatielijsten te verzamelen. Wanneer een minimumaantal van 10 deelnemers is genoteerd kan er een cursus op regio-niveau worden georganiseerd. Op het formulier kunnen schoolleiders eventueel ook aangeven welk opleidingsbureau de voorkeur heeft.
De NJPV zorgt dan dat alle deelnemers geregistreerd zijn en bij de juiste opleidingsbureaus terecht komen. Zij zullen de deelnemers uitnodigen en de tijdstippen en locatie gaan bepalen.
Op den duur willen we dat alle beginnende stamgroepleiders en schoolleiders deze cursus gevolgd hebben als een gemeenschappelijke afspraak om de kwaliteit van jenaplanscholen te waarborgen.
 

Erik Peperkamp
Voorzitter NJPV
 
Bijlage:  beschrijvingen van de cursussen.
1.    Introductiecursus Nieuwe stamgroepleiders
Doelgroep:     Nieuwe stamgroepleiders in de jenaplan scholen. Zowel stamgroepleiders die van andere niet- Jenaplanscholen komen als starters in het onderwijs.
Resultaat van de introductiecursus
1.    Eerste kennismaking met de theorie
-    Het boek ‘Jenaplan school waar je leert samenleven” hebben de deelnemers thuis gelezen.
-    In de bijeenkomst worden enkele onderdelen doorgenomen en deelnemers zoeken en geven voorbeelden uit de eigen praktijk.
-    Deelnemers kunnen op het einde van de cursus beschrijven wat Jenaplan is en hoe je dat terugziet op de eigen school.
2.    Deelnemers maken kennis met de pedagogische grondhouding/situatie in het jenaplan-onderwijs, beschrijven hun eigen pedagogische houding en  ontwikkelen hun eigen weg daarin.
3.    Stamgroepwerk: deelnemers gaan aan de hand van hun eigen vragen aan de slag met de wijze waarop zij (meerjarige) stamgroepwerk begeleiden. Deelnemers kunnen aan het eind van de cursus stamgroepwerk  beschrijven en hebben eerste stappen gezet in de toepassing.
Nevendoelstelling
Deelnemers leren andere beginnende stamgroepleiders kennen, waar mogelijk een klein netwerk uit voortvloeit, waarin ze bij elkaar te rade kunnen bij praktijkproblemen of het werken aan de eigen ontwikkelingsdoelstelling.
N.B.: Het is een introductiecursus. Op het eind van de cursus zal de diplomeringscursus gepresenteerd worden, waar in 2 of 3 jaar gewerkt wordt aan alle jenaplancompetenties.
Werkwijze en organisatie
-    De cursus bestaat uit 4 dagdelen van januari tot en met juni 2017.
-    Tijdstip en locatie is in overleg met de regio of scholen
-    De kosten zijn €300 p.p. per traject, inclusief een exemplaar van het jenaplanboek ‘Jenaplan school waar je leert samenleven”. De werving geschiedt via de regiokringen. Schoolleiders geven via de regiokring de namen door. Scholen en/of regio’s bepalen of zij een voorkeur hebben voor een opleidingsbureau.
-    Vanaf 10 deelnemers kan er een cursus gestart worden in de regio. Bij te weinig deelnemers in regio’s zullen groepen worden samengevoegd.  
-    De inschrijving verloopt via de NJPV. De inschrijvingen dienen voor 1 november 2016 binnen te zijn. De NJPV evalueert de kwaliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers (zijn de doelstellingen gehaald).
-    Voor 2016/2017 is dit een pilot.

2.    Introductiecursus Nieuwe stamgroep leiders
Voor de startende schoolleiders  wordt ook deze introductiecursus ontwikkeld. De onderdelen zijn hetzelfde, maar worden bij deze doelgroep behandeld vanuit het perspectief van de schoolleider


jenaplanopleiding goedgekeurd voor registerleraar

.........................................................................................................................................................................................
Opleidings-nascholingsmogelijkheden diploma Jenaplan. Een opleiding of scholing leidend
tot het diploma kan alleen worden gevolgd bij de volgende instituten/organisaties:
Tussen haakjes staat aangegeven of de volledige jenaplanopleiding wordt gegeven of alleen de orienteringsopleiding.
De documenten i.z. de jenaplanopleiding Post HBO zijn als bijlagen hieronder geplaatst
Opleiding

Stenden Hogeschool
PABO De Eekhorst
  (diploma en orientering)
Zeemanstraat 1
9406BZ Assen
T 0592 - 85 33 00
Thea Wieringa thea.wieringa@stenden.comHAN PABO Groenewoud Nijmegen  (orientering)
Groenewoudseweg 1
6524TM Nijmegen
T 024 - 32 33 778
Sandra Smits sandra.smits@han.nl


HAN PABO Arnhem  (orientering)
Postbus 2068
6802CB Arnhem
T 026 - 36 91 600
Bernadet Tijnagel bernadet.tijnagel@han.nlKath. PABO Zwolle  (diploma en orientering)
Ten Oeverstraat 68
8012EW Zwolle
T 038 - 42 17 425
Edith ten Berge e.berge@kpz.nl
Therese de Leeuw t.leeuw@kpz.nl

Hogeschool De Kempel  (orientering)
Deurneseweg 11
5709AH Helmond
Frans v/d Maden f.maden@kempel.nl 
   
Hogeschool Saxion/Edith Stein  (oriëntering)
Postbus 568
7550AN Hengelo
Eric Koertshuis j.g.e.koertshuis@saxion.nl


 
 

Nascholing

Kath. PABO Zwolle  (diploma)
Edith ten Berge e.berge@kpz.nlJAS
  (diploma en orientering)
Ruinerweg 12
7932PD Echten
Hubert Winters hubert@jenaplan.nu
Freek Velthausz freek@jenaplan.nu
Rien van den Heuvel rien@jenaplan.nu
Elly Verstraaten  elly@jenaplan.nu


Jenaplanspecialist  (diploma en orientering)
Fie Carelsenstraat 5
7207GN Zutphen
T 06-23777883
Jaap Meijer jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl


Het Kan (diploma)
Holterveste 47
5221 KL 's-Hertogenbosch
06-23899831
Ingrid Nagtzaam info@hetkanvoorhetkind.nl
 

beschrijving opzet jenaplanopleiding.doc
competenties jenaplanopleiding.pdf
uitstroomprofiel jenaplanopleiding.pdf
examenreglement jenaplanopleiding.pdf
kernkwaliteiten jenaplan.pdf
landelijk evaluatie formulier.pdf
stagereglement.pdf
basisprincipes jenaplan.pdf
jenaplan kindvaardigheden.pdf
verwijzen en literatuurlijst volgens de apa.pdf