Schoolontwikkeling

Jenaplanconcept als leidraad
In een jenaplanschool is het jenaplanconcept leidraad voor schoolontwikkeling. Uitgangspunten, kwaliteitscriteria en (integrale) doelen van het jenaplanconcept werken door in de inhouden en didactiek, maar ook in de schoolorganisatie, op het niveau van de stamgroep en de school als geheel. In de teksten zullen vormen beschreven worden, die ontleend zijn aan de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs.Meer lezen schoolontwikkeling algemeen:

schoolontwikkeling rozentuin.pdf