Jenaplanscholen

ToelichtingBij het overzicht jenaplanscholen treft u per provincie de opsomming aan van die jenaplanscholen, die het predicaat “ erkende jenaplanschool” van de NJPV hebben ontvangen. Genoemde scholen hebben intussen een erkenningsbord gekregen. Borden, die door de regioleiders zijn verspreid.
Scholen hebben hiervoor een plan van aanpak moeten indienen bij hun regioleider, waaruit blijkt op welke wijze de school gaat werken aan de uitwerking en implementatie van de jenaplankernkwaliteiten.
Dat schoolformat vormt mede de basis voor het zgn.regioformat. In dat format staat de gemeenschappelijke aanpak van de totale regio m.b.t. de jenaplankernkwaliteiten.
Is dat op orde dan ontvangen betreffende scholen via hun regioleider het erkenningsbord. Scholen, die het predicaat nog niet hebben, komen op een later moment hiervoor in aanmerking, wanneer het regioformat is ingediend.
Het bordje wordt elk jaar geactualiseerd met een speciale sticker met QR code.
In 2014 is een eerste sticker met een QR-code verspreid aan die scholen, die hun committment m.b.t. de aanpak van de jenaplankernkwaliteiten zijn nagekomen. Meer informatie over de jenaplankernkwaliteiten is te vinden bij de volgende menu’s: