Jenaplan op thema

Samen spreken

Wat is de visie van Jenaplan op het voeren van een gesprek binnen de school?
1. Je stelt je voor de ander open.
2. Het gesprek moet het ‘inclusief denken’ bevorderen waarbij alle gespreksdeelnemers gelijkwaardig zijn.
3. De ontmoeting met elkaar vormt de rode draad.
4. Het gesprek is de meest directe, opvoedende leervorm.
5. De nadruk ligt op betekenisgeving; heeft dat wat je zegt of doet of vraagt, hier en nu zin?
6. De nadruk ligt op de dialoog en niet op de discussie of op tweerichtingsverkeer.
7. Er is aandacht voor de echte vraag van de kinderen.
8. Er is gerichte aandacht voor gespreksdoelen, regels en taken.
9. De gesprekken vormen een spiegel voor de cultuur van de stamgroep.
10. In de kring komen in principe alleen die zaken aan de orde, die voor alle aanwezigen interessant zijn.

Gedicht
Luisteren

Voor meer informatie: 

Menu media
film over Klasse!box

Basisactiviteit gesprek
Jenaplancompententies samen spreken
Literatuurdossier het gesprek
kringen en kringgesprekken
Kringvoorbereiding
Literatuur: spreken met kinderen
Achtergronden filosofisch gesprek
Basisagenda stamgroepvergadering
Groepsopdrachten samen spreken

Documenten "Samen spreken in vo jenaplanonderwijs"
Instrument kring vo Jenaplan
kring checklist kringen vo Jenaplan
Kringtypen vo Jenaplan
Nieuwskring in vo Jenaplan