Jenaplan op thema

Samen vieren

Hoe kijkt jenaplan-grondlegger Peter Petersen aan tegen ‘vieringen’?
Peter Petersen: “Vieren is een oervorm van communicatie, namelijk samen met anderen actief naar buiten toe optreden.” Petersen geeft aan, dat er voor een viering een echte aanlei­ding moet zijn. Feest en viering zijn voor hem oer-verschijnselen van het menselijk bestaan, die het mensen mogelijk maken specifieke erva­ringen op te doen. “Willen we echt aandacht geven aan het samenleven, dan dient viering een kenmerkende plek in het schoolleven in te nemen,” aldus Petersen.

Voor meer informatie: 
Literatuurdossier viering
Viering

Instrumenten:
Invulformulier vieringen
Richtinggevende uitspraken doen m.b.t. vieringen
Bijhouden werkvormen vieringen
Stellingen vieringen
Zelfonderzoek vieringen