Kwaliteitsontwikkeling

Eisen aan de jenaplan scholen

Erkende jenaplanschool

Op de menupagina jenaplanscholen staan per provincie de scholen die van de NJPV het predicaat 'Erkende jenaplanschool' hebben ontvangen. Deze scholen zijn te herkennen aan het bord dat meestal bij de entree hangt. 
Om voor het predicaat in aanmerking te komen moeten scholen bij hun regioleider een format indienen waaruit duidelijk blijkt hoe de school de jenaplankernkwaliteiten toepast en uitwerkt.
In 2014 is de eerste sticker met een QR-code uitgereikt aan scholen die hun commitment aan de jenaplankernkwaliteiten zijn nagekomen.

Jenaplankernkwaliteiten
Scholen die het predicaat ‘Erkende jenaplanscholen’ nog niet hebben, komen daarvoor later in aanmerking nadat het regioformat is ingediend. In dit format staat de gemeenschappelijke aanpak van de jenaplankernkwaliteiten binnen de scholen in de regio.

Begin 2018 is aan de hand van een traject kwaliteitsontwikkeling een nieuwe erkenningsronde van start gegaan. Zie volgend submenu.

Traject kwaliteitsontwikkeling NJPV