Onderzoek en ontwikkeling

Jenaplan in Japan

Op de Jenaplanconferentie in 2006 ontmoetten Freek Velthausz en Hubert Winters van JAS, Naoko Richters. 

Tijdens haar werk aan democratisch leiderschap kwam zij het jenaplanconcept tegen en heeft het ingezet om in Japan democratisch burgerschap neer te zetten. 

Met veel passie werkt ze op allerlei manieren om ons concept in Japan te realiseren.

Inmiddels heeft ze prachtige DVD’s gemaakt, heeft ze politici mee naar Nederland genomen om scholen te bezoeken, zijn er televisieprogramma’s gemaakt over jenaplan en heeft ze meerdere boeken gepubliceerd over jenaplan. 

Het Nederlandse boek is ook beschikbaar in de Japanse taal.

In november 2007 hebben drie medewerkers van het JAS samen met Naoko Japan bezocht om lezingen en workshops te verzorgen op universiteiten. 

Een jaar later heeft Naoko in samenwerking met de Nederlandse Ambassade een symposium georganiseerd met Micha de Winter en Luc Stevens. 

Daarna zijn er allerlei activiteiten opgestart en is er een Japanse Jenaplan Vereniging opgericht.

Tweemaal per jaar is er een korte cursus van één of twee weken in Nederland voor Japanse leraren. 

JAS verzorgt deze cursussen in hun Kenniscentrum in Echten. Inmiddels wordt er ook eens per twee jaren een intensief opleidingstraject uitgevoerd. 

Leraren komen dan 3 maanden naar Nederland om opgeleid te worden voor het erkende Jenaplandiploma. 

Naast theorie lopen ze stage op Nederlandse Jenaplanscholen en wonen ze enkele weken in gastgezinnen om ook de Nederlandse cultuur te ervaren.

Al deze acties hebben er toe geleid dat in april 2019 de eerste jenaplanschool is gestart in de provincie Nagano. 

De school is succesvol en is in 2020 uitgebreid met een afdeling Voortgezet Onderwijs. 

JAS en Naoko begeleiden de school en gaan tenminste twee keer per jaar naar Japan om de schoolleiding en de stamgroepleiders te helpen.

De komende jaren zullen er meerdere jenaplanscholen starten onder andere in Hiroshima. 

Veel Japanse politici zien jenaplan als een manier om de samenleving te veranderen. Het idee van Peter Petersen krijgt hier gestalte: ‘wil je de samenleving veranderen, dan moeten kinderen dat op school leren’, de school als oefenplaats voor een betere samenleving.

Wil je meer weten, wil je gastgezin zijn voor Japanse leraren of wil je een stageplek aanbieden? Neem dan contact op met JAS: guido@bureaujenaplan.nl