Onderzoek en ontwikkeling

Jenaplan in Taiwan

Dossier Taiwan

Twee jaar geleden zijn de eerste contacten met Taiwan ontstaan. De motivatie bij hen is dat ze te maken hebben met gemengde groepen in de bergdorpjes en daarnaast op zoek zijn naar een andere benadering binnen het onderwijs: meer kindgericht denken en handelen.

Er hebben orienterende gesprekken en bezoeken plaats gevonden in Nederland. Afgelopen zomer zijn drie jenaplanners naar Taipei getrokken om daar een week lezingen-workshops te geven. Komemde zomer is daarop een vervolg. Bovendien worden dan betrokken scholen bezocht om implementatiebezoeken te brengen.

Een taiwanse jenaplanschool is er nog niet, maar ligt wel in de lijn van de verwachting.

In september brengen engelstalige taiwainese leerkrachten een bezoek aan 6 nederlandse jenaplanscholen.

Daarnaast is er sprake van een koksschool (Kai Ping Culinary School) , die feitelijk werkt met een aantal jenaplanprincipes, zonder dat ze het Jenaplan noemen. Te denken valt aan het principe leerling-gezel-meester/brede ontwikkeling/leren van en met elkaar. Met die school zijn afspraken gemaakt om hun ideeen te verspreiden in Nederland en daarnaast willen zij het jenaplankarakter binnen die school versterken.

De NJPV werkt feitelijk samen met de universiteit van Taipei en de koksschool Kai Ping Culinary School.

 

Na het bezoek van een aantal Taiwanese gasten in februari 2018 zijn er aanvullende plannen gemaakt. 

  1. In de zomer van 2018 vindt een twee weken durende training plaats in Taiwan met daaraan gekoppeld, begeleidingsbezoeken aan scholen. 
  2. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om ‘op afstand te begeleiden’.
  3. Een plan wordt uitgewerkt om in 2019 voor een groep Taiwanese excellente leerkrachten (die met name het Engels beheersen) in Nederland een intensieve jenaplanopleiding te verzorgen.
  4. Er wordt gestart met het opstellen van een wetenschappelijke tekst over het concept in samenwerking met de universiteit van Taipei.
  5. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Kai Ping Foundation. Binnen deze Foundation functioneert een internationale koksschool (Kai Ping Culinary School) met veel jenaplankenmerken.

         In bijgaande presentatie is het karakter van deze school goed te volgen: 

         Werk en filosofie Kai Ping Foundation