Wat is Jenaplan

Pedagogische minima en basisprincipes

Suus Freudenthal formuleerde pedagogische minima, op grond waarvan later de basisprincipes zijn ontwikkeld:

  1. Opvoeding tot inclusief denken.
  2. Humanisering en democratisering van de schoolwerkelijkheid.
  3. Dialoog en bereidheid tot dialoog van alle bij de school betrokken personen.
  4. Antropologisering van het pedagogische denken en handelen.
  5. Authenticiteit van alle bij de school betrokken personen.
  6. Vrijheid door een gemeenschappelijke, autonome ordening van de leef- en werkgemeenschap.
  7. Opvoeding tot kritisch denken.
  8. Stimuleren en scheppen van mogelijkheden voor creativiteit.

De basisprincipes vormen de waarden van het jenaplanconcept. Bij elk basisprincipe horen een aantal indicatoren waaraan de praktijk van de eigen school ‘getoetst’ kan worden.

Basisprincipes
Indicatoren basisprincipes
Geschiedenis basisprincipes