Vereniging

Vereniging

In de jaren vijftig introduceerde Suus Freudenthal-Lutter (1908-1987) het Jenaplan in Nederland. In 1958 was de eerste jenaplanschool in Utrecht een feit. Eind jaren zestig was het aantal jenaplanscholen al sterk toegenomen.

Begin jaren zeventig ontstond de behoefte aan een landelijke organisatie die de doorzichtigheid en democratie, kenmerkend voor het Jenaplan, kon waarborgen. Daartoe werd in 1977 de Nederlandse Jenaplan Vereniging in 1977 opgericht. Het concept Jenaplan verbreden, actualiseren en optimaliseren is een van de doelstellingen.

Anno nu behartigt de NJPV de belangen van alle 175 jenaplanscholen in Nederland.. Bovendien geeft de vereniging vanuit het gedachtengoed Jenaplan input aan het onderwijsbeleid van de overheid en het onderwijs in Nederland en Vlaanderen in het algemeen.

Voor meer informatie:

Geschiedenis NJPV