Vereniging

Jenaplan Jong

Binnen de NJPV is Jenaplan Jong werkzaam. Een groep actieve jonge stamgroepleiders.

Jaarlijks organiseren zij in elk geval de volgende evenementen: Stamgroepleider 2.0. en School in beeld. Het presentatieprogramma van de Peter Petersen Prijs. Dit programma wordt uitgevoerd tijdens de NJPV conferentie.

Contactpersoon is Nanouk Teensma (jenaplanjong@njpv.nl).