Structuur

Vereniging

Het algemeen bestuur van de NJPV wordt gevormd door de regioleiders.

Het dagelijks bestuur van de NJPV wordt gevormd door:
Voorzitter
Harry Havekes
voorzitter@njpv.nl

Penningmeester
Job van Essen
penningmeester@njpv.nl

Secretaris
Jacobien van den Hoofdakker
secretaris@njpv.nl

Directeur
Edwin Solen
edwin.solen@njpv.nl