Scholen per regio

Jenaplanscholen voor voortgezet onderwijs

 

Jenaplan Voortgezet onderwijs? 
Centrale waarde: Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school jongeren op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. 

Uitwerking
Door af te stemmen op wat een jongere nodig heeft, halen de kinderen op onze Jenaplanscholen het beste uit zichzelf in de vakken op de middelbare school.

Op een Jenaplan VO school haal je niet alleen een diploma, maar leer je ook omgaan met jezelf, de ander en de wereld.  De persoonsvorming staat centraal. Je ontwikkelt een houding waarmee je de wereld aankan.  Je ontwikkelt in onze school ook vaardigheden: ondernemen, plannen, creëren, samenwerken, reflecteren, verantwoorden, presenteren, communiceren, zorgen, respecteren (de 10 jenaplanessenties).

Heterogeen: Je leert in een klas met verschillende niveaus door elkaar waardoor je langer de tijd hebt om naar het niveau toe te groeien dat het best bij jou past.

Samen: We leren van en met elkaar. We zijn een leer- en leefgemeenschap. We gaan uit van verschillen tussen jongeren en gaan met je op zoek hoe jij je het beste ontwikkelt. We bieden groeimogelijkheden in hoofd, hand en hart. Je leert je talenten ontdekken en ontplooien.

Open: We leren van de wereld. We halen de wereld binnen en we gaan ook met elkaar naar buiten op expeditie in de wereld.

Talenten: We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van jongeren.

kenmerken Jenaplan Voortgezet Onderwijs (visie vanuit NJPV)

Kwaliteitsontwikkeling vo jenaplanscholen