Wat is Jenaplan

Verdieping

 

Op deze pagina treft u een aantal documenten, overzichten aan die meer informatie bieden over Jenaplan:

1. De waarden van waaruit gewerkt wordt op een jenaplanschool: Basisprincipes

Basisprincipes

2. Een overzicht van de richtinggevende uitspraken op basis waarvan een jenaplanschool de      eigen praktijk vormgeeft: Jenaplankernkwaliteiten

Jenaplankernkwaliteiten

3. De jenaplanessenties: Overzicht vaardigheden, houdingsaspecten waaraan kinderen op een jenaplanschool de complete schooltijd werken.

Schema jenaplanessenties

Op deze website zijn daarnaast documenten te vinden rond specifieke jenaplanthema's. Bovendien alle afleveringen van het blad Mensenkinderen en  films over jenaplanitems.